Gyermektámogatás

A gyerektámogatás ötlete 2012-re, és helyi tapasztalatainkra vezethető vissza. Morris Andrea ekkor Bamako Sanfil nyomornegyedében tanított, ahol sok más nyomornegyedhez hasonlóan nem volt állami iskola. 

A gyerekek, akik itt élnek csak akkor tanulhattak, ha valaki kifizette nekik a szerény tandíjat, amit a helyi privát iskola kért. Andrea szomorúan látta, hogy mennyi gyerek maradt ki az iskolából tandíjfizetési nehézség miatt, ezért hozta létre a gyermektámogatási programot. 2022 óta Mali mellett Ruandában is jelen vagyunk. 

A program lényege, hogy nem pénzt oszt, hanem tandíjat fizet rászoruló, jó képességű, szorgalmas gyerekeknek, akik tanári ajánlásra kerülnek kiválasztásra. A támogatott iskolák rendszeresen elküldik a programban lévő gyermekek bizonyítványát és beszámolnak a gyermekek haladásáról. Az alapítvány képviselői terv szerint évente elmennek a támogatott országokba és végig látogatják a gyermekek családjait, hogy meggyőződjenek arról, hogy a támogatás továbbra is jó helyre kerül. A látogatások iskolafejlesztési programokkal összekapcsolódva történnek.

Az elmúlt nyolc év tapasztalatai alapján a legnagyobb adomány a gyermekek számára az a tudat, hogy valaki hisz bennük, és megmutatja a tanulás értékét számukra. Ezáltal esélyt kapnak a kiemelkedésre nyomorúságos környezetükből.  

Az elmúlt nyolc évben több mint 250 gyerek jutott el iskolába a program segítségével. Sokan közülük továbbtanultak gimnáziumba és öten közülük már egyetemisták. A gyerekek kezét a gimnáziumi és egyetemi évek alatt sem engedjük el. Akkor a támogatást már saját maguk költhetik el a szükséges tankönyvre, taneszközökre és az iskolába járás finanszírozására.  

Kapcsolódj be támogatási programunkba! Havi 5 000 forint hozzájárulásoddal fedezheted egy gyermek tandíját, vagy ebédjét, iskolai felszerelését és egyéb oktatáshoz kötődő költségeit. 

Mali – „Indítsd el a tanulásban!” program

Maliban tízből három gyerek soha nem jut el iskolába – vagy azért, mert nincs a közelben iskola, vagy azért, mert szükség van a munkaerejére otthon. A felnőtt népesség 70%-a írástudatlan. 

Az ország komoly politikai és gazdasági problémákkal küzd, területének jelentős része ma harcok miatt megközelíthetetlen, az állam egyre kisebb területen van jelen és egyre kevésbé. A közoktatás csődjét mutatja a kevés állami iskola, a 150-200 fős osztálylétszámok, a gyakran hónapokig elhúzódó tanársztrájkok.  

Ahol közoktatás nincs, ott a lakosság önszerveződő módon, önerőből vagy külső donorok segítségével törekszik iskolák létrehozására és fenntartására. Az így szerveződő szegényes magániskolák hosszú évtizedek alatt jutnak el odáig, hogy a nagy fa árnyékában tartott óráktól egy több osztályteremmel rendelkező funkcionális épülettel rendelkezzenek.  

Jelenleg két partneriskolánk van Maliban, mindkettő épüléséhez folyamatosan hozzájárulunk iskolafejlesztési projektjeinkkel.  Támogatásra ebből a két iskolából ajánljuk a legrászorultabb tehetséges gyermekeket. 

Chérifoula Iskola, Bamako

Ez a szegényes magániskola a bamakói Sansfil nyomornegyed szülőinek kezdeményezésére jött létre 2003-ban. Ezen a környéken az állam nem tudott ugyanis iskolát biztosítani a növekvő számú lakosságnak. Az iskola a nyomornegyed szélére, a szeméttel teli mocsárra épült megközelíteni gyakran csak gyalogosan, a mocsaras részen átívelő pallókon keresztül lehetett. Ez az az iskola, ahol Morris Andrea a Közel Afrikához Alapítvány megálmodója tanított, és ahol  a bamakói gyermektámogatás gondolata megfogant egy évtizeddel ezelőtt.   A gyermektámogatási program kapcsán már több, mint 200 sanfils negyedbeli kisgyermek jutott alapszíntű oktatáshoz magyar támogatókon keresztül.

Chérifoula régen és most

Győztesek iskolája

Ez az iskola a Bamakó melletti bozótosban található, ott, ahol sem áram sem vezetékes víz nincs. Első látogatásunkkor a szegényes magániskola leginkább egy építkezésre hasonlított, ahol az első emeleten még életveszélyes korlát nélküli folyosókon rohangáltak a gyerekek, és ahol még illemhelyiségek sem voltak. Mára sokat fejlődött az iskola magyar támogatás által. Jelenleg 30 gyermek tandíját fizetik magyar támogatók. Az elmúlt évek fejlesztései köszönhetően ma már számítógépterem, fúrt kút és illemhelyiségek állnak a tanulók rendelkezésére.

Győztesek iskolája régen és most

Ruanda – „Támogasd a tanulásban!” program

A gyönyörű Ruandát Afrika Svájcaként is szokták emlegetni: egyrészt azért, mert magasan fekszik (1500m felett), másrészt tiszta, rendezett, szabályozott ország, ahol a közbiztonság is kiváló. 

Az 1994-es ruandai népírtás az országot romokban és mélyszegénységben hagyta, ahonnan a központi vezetés tudatos modernizációval jutott el a mai fejlettségi szintig.  Egy ilyen gyorsütemű fejlődés azonban nem tud mindenkit magával vinni. Míg a főváros fényárban úszik, addig az ezer domb országának eldugott kis falvaiban elszigetelten élő földművelő családoknál sem áramszolgáltatás, sem folyóvíz nincs és az éhezés is mindennapos.  A mezőgazdaság modernizációja nevében történt kényszerfelvásárlások következtében a földművelők területe lecsökkent, így a saját termékek megtermelése egyre nagyobb nehézség.  

Ruandában ugyan hivatalosan ingyenes az iskola, de a valóságban több kötelező költség is terheli a szülőket, úgymint a biztosítás, egyenruha és ebéd. A nehéz helyzetben lévő családok számára az iskolai felszerelések és a cipő (akár csak egy gumipapucs) megvásárlása is gondot okoz, így gyermekeik kimaradoznak az iskolából. Gyermektámogatási programunkkal ezeknek a családoknak szeretnénk segíteni, hogy tehetséges gyermekeik bennmaradhassanak vagy visszakerüljenek az iskolába. 

A Gyermektámogatási programban résztvevő gyermek a tanári és a szülői közösség ajánlása alapján kerülnek látókörünkbe, majd az ajánlást követően családlátogatás és személyes interjúk alapján választjuk ki őket. A támogatható diákok egytől-egyig nagyon szegény családból származnak, a legtöbbjüknél mindennapos otthon az éhezés, villanyáram és víz nélküli kunyhókban laknak, ahol az iskola utáni tanulás nagy nehézségekbe ütközik. Többen közülük órákat gyalogolnak az iskolába nap mint nap, ahol a tanórák mellett egyszeri étkezést is biztosítanak számukra. Van olyan iskola, ahol a szülői közösség kegyelemből enni ad a szegény gyerekeknek is, és cserében a szülő vagy a gyermek dolgozik az iskolában és az iskola kezelésében lévő földeken. 

Mit támogatunk? 

Az iskolát, a közösséget és a kiemelkedő képességű gyerekeket szeretnénk segíteni azzal, hogy támogatót keresünk a kiválasztott diákok részére.  

A havi 5000.- Ft támogatásból a gyermek étkezését, biztosítását, egyenruháját és a tanszereket fizetjük. Ezen felül megoldást keresünk arra, hogy otthon is tudjanak tanulni a diákok. A Fény a tanuláshoz programunk keretében napelemmel működő világítást szeretnénk biztosítani ott, ahol nincs áramszolgáltatás. 

Nyanzai Iskola

A 960 fős, jól felszerelt, 6 osztályos gimnáziumban van könyvtár, számítógépterem, ebédlő és a diákok is elférnek az iskolapadban. Az iskola közkedvelt, hiszen jó eredményeket ér el.
85 olyan gyermek van, akiknek a szüleik annyira szegények, hogy semmit sem tudnak fizetni a kötelező díjakból, közülük került be 12 tehetséges diák gyermektámogatási programunkba. 
Miért jó egy okos gimnazistát támogatni?
Mert ő már megmutatta, hogy nehézségei ellenére is képes jó teljesítményre és szeret tanulni, fejlődni. Van esélyük a továbbtanulásra és így arra, hogy segítsék környezetük kiemelkedését. Többszörös hatást tudunk így elérni!
Az iskola mind szellemiségében (összefogás a szegényekért), mind szakmaiságában lenyűgöző. Örülünk, hogy ilyen partnerre találtunk!

Nyanzai iskola

Kamanai iskolánk

Másik ruandai partneriskolánk E.S. Nyanza mellett a G.S. Kamana, ahol a ‘Támogasd a tanulásban!’ programunkat szintén kiterjesztjük idén. Az iskola Ruanda déli részén helyezkedik el. Összesen 1565 gyermek tanul itt, akikre 44 tanár jut. Az iskola épülete viszonylag jól felszerelt, bár egy-két dologban fejlesztésre szorul, ilyenek pl: – A könyvtár állapota – Jelenleg pár osztály- és tanárteremben nincs rendes tető, így gyakran beáznak – Nincs minden teremben konnektor, áramellátás – Kerítés is hiányzik az iskola körül – Hiányzó sportpálya, ahol testnevelés órát, különböző játékokat tudnának tartani – Sportfelszerelések, labdák… stb. hiánya – Valamint további íróasztalokra, padokra lenne szükség. Összességében egy jó iskolának számít, DE AMI MÉG FONTOSABB: A környékén olyan gyermekeket kutattunk fel az igazgató és helyi önkénteseink (közülük az egyik tanár) segítségével, akik (nagyrészt a Covid-19 miatt) kimaradtak az iskolából, és nem tudják azóta sem folytatni a tanulmányaikat. Nagyrészt árva gyermekekről van szó, vagy nagyon szegény családból származókról, akik nem tudják finanszírozni az iskolai ebédet, tanfelszerelést, valamint az egyenruhát.

AKAGERA Kölykök

Jean Bosco és felesége indította el az AKAGERA Kids nevű programot, amikor 2022 elején egy csapat fiatal ide-oda kóborolt a környéken, akiket a legtöbb ember simlis viselkedésük, koszos kinézetük miatt elkerült, elzavart. Bosco és családja másképp állt ezekhez a gyerekekhez és elkezdték „megszelidíteni” őket, eleinte higiéniai eszközök felajánlásával és étellel. Így derült ki, hogy a gyerekek „Marine”-nak (azaz „Tengerészgyalogosok”-nak) nevezték magukat. A katonai konnotáció a bandás viselkedésükből és abból a módjukból ered, hogy minden értékes dolgot ellopnak, majd a legtöbbször azonnal eltűnnek a vizes élőhelyeken. Egyébként, bár a csoport tagjai 7 és 11 év közötti gyerekek voltak, szigorúan egységes magatartási kódexük és vezetési struktúrájuk volt. 

Megpróbáltuk a csoport minden tagját visszailleszteni abba a családba, ahonnan jöttek, kivéve azt az egyet, akinek egyetlen rokona sem volt. Őt végül a csoport egyik tagjának családja fogadta be. 

 

A 2022-2023-as tanévben megkezdődött az ekkor már Akagera Kids néven hívott csapat újraiskolázása. Az iskolában tapasztalható „tengerészgyalogos” viselkedést, zaklatást fokozatosan kellett visszaszorítani. Megoldásként minden gyereknek saját tanárt kerestünk az iskolában, akitől elvártuk, hogy beszámoljon a napi előrehaladásról. 

 

2022 novembere óta pedig minden vasárnap közös játék, életvezetési tanácsadás zajlik, amit egy közös vasárnapi ebéd zár. Ezt később kiterjesztettük az ünnepekre is, hogy a gyerekeket lefoglaljuk és együtt tartsuk. 2023 elején úgy döntöttünk, hogy bevonjuk a gyerekek családját és gondviselőit, hogy holisztikusan álljunk a jelenséghez. 

Fokozatosan, egyre több ember támogatta az ötletet és adományozott az Akagera Kids-nek, és mostantól a Közel Afrikához Alapítvány együttműködésében is lehetőségetek van és lesz is gyermekeket támogatni.